Διαχείρηση κρίσεων: μια βιβλιογραφική έρευνα σε συνδυασμό με case study - Kleemann Hellas

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.

Κύριος συγγραφέας: Κρητικόπουλος, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Πιπερόπουλος, Γιώργος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14109

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14109