Η σημασία της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων και οι προσεγγίσεις των διεθνών Οργανισμών (Ο.Η.Ε. – ΝΑΤΟ – Ε.Ε.)

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.

Πρώτος συγγραφέας: Μεταξάς, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2010
Τμήμα: Πρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14136

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14136