Η συμβολή των ΤΠΕ στο περιβάλλον

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Σαρτζετάκης, Ευτύχιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14230

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14230