Επικοινωνία και Ανθρώπινες Σχέσεις σε Περιβαλλον Ενόπλων Δυνάμεων - μια Εμπειρική Έρευνα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Μπίκος, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Πιπερόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14235

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14235