Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Ρίζος, Φώτιος
Επόπτης Καθηγητής: Νικολαίδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14266
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Επιτομή: Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια πρώτη στρατηγική προσέγγιση πάνω στις διαστάσεις της ενδυνάμωσης στο μόνιμο προσωπικό τους Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Η ενδυνάμωση του στρατιωτικού προσωπικού, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στην Μονάδα, συναίσθησης της αποστολής, αυτοδυναμίας, και αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Στην σημερινή εποχή όπου νέοι παράγοντες μεταβάλουν ριζικά το πεδίο της μάχης ( νέες τεχνολογίες, επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ασύμμετρες απειλές), η ανάγκη για στρατιωτικό προσωπικό με συναίσθηση στην αποστολή, άριστη εκπαίδευση, αυτονομία και αυτοδυναμία, γίνεται πιο επιτακτική. Για την επιρροή της ενδυνάμωσης στο Μόνιμο Προσωπικό του Ελληνικού Στρατού Ξηράς, αρχικά σκιαγραφούμε το προφίλ του σαν εργαζόμενος, Έλληνας, δημόσιος υπάλληλος, στρατιωτικός, για να προσεγγίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά που καθορίζουν την αντίληψη του επί των διαστάσεων της ενδυνάμωσης. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ευρέως διαδεδομένο ερωτηματολόγιο των Whetten & Cameron (1995), (Whetten and Cameron, 1995) , σε μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ μόνιμων υπαλλήλων του ελληνικού στρατού (στελέχη) σε τρεις υπομονάδες του νομού Θεσσαλονίκης. Η παραγοντική ανάλυση σε ένα δείγμα 62 στελεχών, αποκάλυψε την ύπαρξη πέντε διαστάσεων της ενδυνάμωσης όπως την βιώνουν τα στελέχη, με πιο σημαντικές την αυτεπάρκεια, την εμπιστοσύνη και το νόημα. Στη συνέχεια προτείνουμε πρακτικές για την βελτίωση και ανάπτυξη της ενδυνάμωσης στα πλαίσια ενός στρατιωτικού περιβάλλοντος.