Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Ρίζος, Φώτιος
Επόπτης Καθηγητής: Νικολαίδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14266
id dspace-2159-14266
recordtype dspace
spelling dspace-2159-142662015-11-24T13:31:58Z Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς Ρίζος, Φώτιος Νικολαίδης, Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενδυνάμωση Στρατός Ξηράς Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια πρώτη στρατηγική προσέγγιση πάνω στις διαστάσεις της ενδυνάμωσης στο μόνιμο προσωπικό τους Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Η ενδυνάμωση του στρατιωτικού προσωπικού, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στην Μονάδα, συναίσθησης της αποστολής, αυτοδυναμίας, και αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Στην σημερινή εποχή όπου νέοι παράγοντες μεταβάλουν ριζικά το πεδίο της μάχης ( νέες τεχνολογίες, επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ασύμμετρες απειλές), η ανάγκη για στρατιωτικό προσωπικό με συναίσθηση στην αποστολή, άριστη εκπαίδευση, αυτονομία και αυτοδυναμία, γίνεται πιο επιτακτική. Για την επιρροή της ενδυνάμωσης στο Μόνιμο Προσωπικό του Ελληνικού Στρατού Ξηράς, αρχικά σκιαγραφούμε το προφίλ του σαν εργαζόμενος, Έλληνας, δημόσιος υπάλληλος, στρατιωτικός, για να προσεγγίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά που καθορίζουν την αντίληψη του επί των διαστάσεων της ενδυνάμωσης. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ευρέως διαδεδομένο ερωτηματολόγιο των Whetten & Cameron (1995), (Whetten and Cameron, 1995) , σε μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ μόνιμων υπαλλήλων του ελληνικού στρατού (στελέχη) σε τρεις υπομονάδες του νομού Θεσσαλονίκης. Η παραγοντική ανάλυση σε ένα δείγμα 62 στελεχών, αποκάλυψε την ύπαρξη πέντε διαστάσεων της ενδυνάμωσης όπως την βιώνουν τα στελέχη, με πιο σημαντικές την αυτεπάρκεια, την εμπιστοσύνη και το νόημα. Στη συνέχεια προτείνουμε πρακτικές για την βελτίωση και ανάπτυξη της ενδυνάμωσης στα πλαίσια ενός στρατιωτικού περιβάλλοντος. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. 2011-03-03T08:32:40Z 2011-03-03T08:32:40Z 2011-03-03T08:32:40Z 2011 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14266 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Ενδυνάμωση
Στρατός Ξηράς
spellingShingle Ενδυνάμωση
Στρατός Ξηράς
Ρίζος, Φώτιος
Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
abstract Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια πρώτη στρατηγική προσέγγιση πάνω στις διαστάσεις της ενδυνάμωσης στο μόνιμο προσωπικό τους Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Η ενδυνάμωση του στρατιωτικού προσωπικού, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στην Μονάδα, συναίσθησης της αποστολής, αυτοδυναμίας, και αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Στην σημερινή εποχή όπου νέοι παράγοντες μεταβάλουν ριζικά το πεδίο της μάχης ( νέες τεχνολογίες, επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ασύμμετρες απειλές), η ανάγκη για στρατιωτικό προσωπικό με συναίσθηση στην αποστολή, άριστη εκπαίδευση, αυτονομία και αυτοδυναμία, γίνεται πιο επιτακτική. Για την επιρροή της ενδυνάμωσης στο Μόνιμο Προσωπικό του Ελληνικού Στρατού Ξηράς, αρχικά σκιαγραφούμε το προφίλ του σαν εργαζόμενος, Έλληνας, δημόσιος υπάλληλος, στρατιωτικός, για να προσεγγίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά που καθορίζουν την αντίληψη του επί των διαστάσεων της ενδυνάμωσης. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ευρέως διαδεδομένο ερωτηματολόγιο των Whetten & Cameron (1995), (Whetten and Cameron, 1995) , σε μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ μόνιμων υπαλλήλων του ελληνικού στρατού (στελέχη) σε τρεις υπομονάδες του νομού Θεσσαλονίκης. Η παραγοντική ανάλυση σε ένα δείγμα 62 στελεχών, αποκάλυψε την ύπαρξη πέντε διαστάσεων της ενδυνάμωσης όπως την βιώνουν τα στελέχη, με πιο σημαντικές την αυτεπάρκεια, την εμπιστοσύνη και το νόημα. Στη συνέχεια προτείνουμε πρακτικές για την βελτίωση και ανάπτυξη της ενδυνάμωσης στα πλαίσια ενός στρατιωτικού περιβάλλοντος.
advisor Νικολαίδης, Χρήστος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Ρίζος, Φώτιος
author-letter Ρίζος, Φώτιος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς
title_short Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς
title_full Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς
title_fullStr Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς
title_full_unstemmed Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς
title_sort Η ενδυνάμωση στο μόνιμο προσωπικό του ελληνικού στρατού ξηράς
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2011
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14266
_version_ 1800799075783671808
score 12,433848