Εξωτερική πολιτική, ενεργειακή πολιτική και διμερείς σχέσεις Ιράν και Βενεζουέλας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.

Πρώτος συγγραφέας: Βαρδανίκα, Ζωή
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιάννης, Μάνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2008
Τμήμα: Πρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14436

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14436