Διαχείριση χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μετοχικών αξιών: μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Δόκαλη, Ειρήνη
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14609

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14609