Εσωτερικός έλεγχος και διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Νικολαΐδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14633

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14633