Η επιλογή του ορθού εταιρικού τύπου με κριτήριο την φορολόγησή του.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Λούδας, Χρήστος
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηγάγιος, Θωμάς
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14671

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14671