Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων ανάπτυξης: η περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Νικόλαος Γ.
Επόπτης Καθηγητής: Κάτος, Αναστάσιος Β.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών., 2011
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14733

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14733