Ο τρόπος αξιολόγησης των αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού. Σύγκριση με τον Αμερικάνικο Στρατό. Κοινά σημεία και διαφορές.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Πρώτος συγγραφέας: Πασχάλης, Ελευθέριος
Επόπτης Καθηγητής: Μιχαήλ, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2012
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14822

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14822