Στρατηγικές διαστάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού και προϋποθέσεις εφαρμογής «Διοίκησης Έργου» σε επεκτάσεις σχεδίου πόλεως. (Μελέτη περίπτωσης ΟΤΑ – Στρατηγικό πλαίσιο αξιολόγησης και προτάσεων).

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Τύπου, Σαράντης
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14837

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14837