Διεθνής δράση και ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας ως θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Σίμογλου, Άννα
Επόπτης Καθηγητής: Βοσκόπουλος, Γιώργος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15056

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15056