Συμμετοχή των νέων στα τοπικά συμβούλια νέων και στην αυτοδιοίκηση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Πρώτος συγγραφέας: Τοπαλίδης, Γεώργιος Τρ.
Επόπτης Καθηγητής: Σκιαδάς, Δημήτριος Β.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2012
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15093

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15093