Ο ρόλος του μεγέθους του ανοίγματος της παλάμης στην εμφάνιση μυοσκελετικών διαταραχών στους πιανίστες.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρώτος συγγραφέας: Γρηγορίου, Μιχάλης
Επόπτης Καθηγητής: Φωτιάδου, Ελένη
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2011
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15116

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15116