Διδακτική του σολφέζ: μια επισκόπηση διδακτικών προσεγγίσεων.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Πρώτος συγγραφέας: Γκάζου-Φαρμάκη, Ίριδα
Επόπτης Καθηγητής: Ανδριανοπούλου, Μόνικα
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2012
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15122

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15122