Η δύναμη της επίδρασης της καινοτόμου συνεργασίας μεταξύ του εσωτερικού μάρκετινγκ και της διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Πρώτος συγγραφέας: Γκαντούτσιου, Μαρίνα
Επόπτης Καθηγητής: Ανδρονικίδης, Ανδρέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2012
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15195

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15195