Κοστολόγηση έργων ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση εξωτερικών τειχών Κάστρου Ιωαννίνων".

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Κουσενίδης, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2012
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15267

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15267