Η σημασία και ο ρόλος του internal marketing (εσωτερικού μάρκετινγκ) ως εργαλείο επικοινωνίας στο Δημόσιο τομέα. Η περίπτωση των Ο.Τ.Α. (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.

Πρώτος συγγραφέας: Κόλια, Αγνή
Επόπτης Καθηγητής: Βλαχοπούλου, Μάρω
Βασιλειάδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2013
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15352

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15352