Η τήρηση της αρχής της ισότητας των φύλων στις Αεροπορικές Ένοπλες Δυνάμεις. Από την ισότητα στην ανισότητα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.

Πρώτος συγγραφέας: Νικολουδάκης, Αλέξανδρος
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηγάγιος, Θωμάς
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2013
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15377

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15377