Σύστημα προσαρμοστικής μάθησης για την αξιολόγηση μαθητών Ε' & ΣΤ' Δημοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα).

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.

Πρώτος συγγραφέας: Παρταλάς, Σωκράτης
Επόπτης Καθηγητής: Οικονομίδης, Αναστάσιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2013
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15486

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15486