Ο ρόλος του ακορντεόν στο Ελληνικό τάγκο την περίοδο του μεσοπολέμου.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.

Πρώτος συγγραφέας: Τσαλίκης, Αστέριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2013
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15751

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15751