Ηλεκτρονική μάθηση στην προσχολική ηλικία.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.

Πρώτος συγγραφέας: Λιάππα, Αγνή
Επόπτης Καθηγητής: Ταμπούρης, Ευθύμιος
Ταραμπάνης, Κωνσταντίνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2013
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15806

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15806