Αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση ζωής σε κωφούς και βαρήκοους ενήλικες.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Πλατσίδου, Μαρία
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2013
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15932

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15932