Η μουσική της ταινίας Ρεμπέτικο.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Σουρούλλας, Δημήτρης
Επόπτης Καθηγητής: Τσικουρίδης, Ελευθέριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15985

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15985