Το σύστημα αξιολόγησης των αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις: τρόποι βελτίωσης και η ανάπτυξή του μέσω του internal marketing.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Μαλικιώσης, Ερμής-Αθανάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16033

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16033