Μελέτη δικτύων ασύρματων αισθητήρων.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Πασχαλίδης, Αθανάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Φουληράς, Παναγιώτης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16132

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16132