Πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες, διαχείριση & επιχειρησιακές εφαρμογές: μελέτη περίπτωσης: πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας McDonald’s.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Βλαχοπούλου, Μάρω
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16139

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16139