Πολιτικές ισότητας και το ζήτημα της θρησκευτικής διάκρισης στον ευρωπαϊκό χώρο.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Βασιλειάδης, Στυλιανός
Επόπτης Καθηγητής: Αναγνωστοπούλου, Δέσποινα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16175

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16175