Το πληροφοριακό περιεχόμενο της κατάστασης ταμειακών ροών σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Γράφη, Ευαγγελία
Επόπτης Καθηγητής: Κουσενίδης, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16201

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16201