Η εταιρική διακυβέρνηση στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας: θεωρητική και πρακτική προσέγγιση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Καράμπελια, Χρηστίνα
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16204

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16204