Σύγκριση γνώσης γονέων και εκπαιδευτικών στα συμπτώματα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην προσχολική ηλικία.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.

Πρώτος συγγραφέας: Δεληγιαννίδου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Παυλίδης, Γεώργιος Θ.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2013
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16207

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16207