Νομοθετικές συνταγματικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για θέματα Ανώτατης Παιδείας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Κούντη, Δήμητρα
Επόπτης Καθηγητής: Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16266

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16266