Πως σχετίζονται τα στυλ σκέψης με τις επαγγελματικές επιλογές των ενηλίκων.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2003.

Πρώτος συγγραφέας: Αλαμίση, Βικτωρία
Επόπτης Καθηγητής: Πλατσίδου, Μαρία
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2003
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής. (ΕΚΠ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16376

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16376