Η διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής τα τελευταία είκοσι χρόνια στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδρύματα της χώρας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Μαραντίδου, Γεωργία
Επόπτης Καθηγητής: Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16377

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16377