Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.

Πρώτος συγγραφέας: Αλεξανδράκη, Ξανθή
Άλλοι συγγραφείς: Κολτσίδας, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2004
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16437
id dspace-2159-16437
recordtype dspace
spelling dspace-2159-164372015-11-24T13:32:36Z Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης. Αλεξανδράκη, Ξανθή Κολτσίδας, Νικόλαος Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές. Υπάρχει συνοδευτικό υλικό 1 CD-ROM (4 3/4 ίν.). 2014-10-25T15:58:58Z 2014-10-25T15:58:58Z 2014-10-25T15:58:58Z 2004 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16437 el Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της εργασίας δεν έχει αποδεσμευτεί. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.
advisor Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος
committeeMember Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος
format Bachelor's Degree Paper
author Αλεξανδράκη, Ξανθή
spellingShingle Αλεξανδράκη, Ξανθή
Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.
author-letter Αλεξανδράκη, Ξανθή
author2 Κολτσίδας, Νικόλαος
author2Str Κολτσίδας, Νικόλαος
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
title Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.
title_short Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.
title_full Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.
title_fullStr Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.
title_full_unstemmed Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.
title_sort Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2004
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16437
_version_ 1799259406728167424
score 12,432062