Συγκριτική μελέτη υπολογιστικών συστημάτων βελτιστοποίησης.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.

Πρώτος συγγραφέας: Αλεξανδράκη, Ξανθή
Άλλοι συγγραφείς: Κολτσίδας, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2004
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16437

Παρόμοια τεκμήρια