Η αποστολή και το έργον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Διάλεξις γενομένη εις την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών την 24ην Οκτωβρίου 1972 επί τη 26η επετείω του Ο.Η.Ε.

Πρώτος συγγραφέας: Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1972
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16489

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16489