Η Σοβιετική Ένωσις κατά το θέρος του 1970.

Ομιλία εκφωνηθείσα εν τη, αιθούση, τελετών της σχολής την 11ην Φεβρουαρίου 1971

Πρώτος συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1971
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16490

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16490