Εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου: κριτική διερεύνηση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, της αγοράς για τον εταιρικό έλεγχο και των μηχανισμών άμυνας κατά των εξαγορών στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Βιβλιογραφία: σ. 385-391.

Πρώτος συγγραφέας: Καστελιανού, Αφροδίτη
Άλλοι συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16652

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16652