Η σχέση μεταξύ ρευστότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης στις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16659

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16659