Διαχείριση τραπεζικών κινδύνων.

Βιβλιογραφία: σ. 593.

Πρώτος συγγραφέας: Κοσμίδου, Κυριακή
Άλλοι συγγραφείς: Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16669

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16669