Βαθμός αποδοχής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ).

Βιβλιογραφία: σ. 764-765.

Πρώτος συγγραφέας: Μοσχίδης, Οδυσσέας Ε.
Άλλοι συγγραφείς: Φλωρόπουλος, Ιορδάνης
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16671

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16671