Εφοδιαστική και εκπαίδευση: προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας στην τεχνολογική εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Μπουρής, Ιωάννης
Άλλοι συγγραφείς: Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16681

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16681