Σύγκριση διεπιχειρησιακών επιδόσεων για δείκτες ανταγωνιστικότητας: εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Βιβλιογραφία: σ. 852.

Πρώτος συγγραφέας: Οικονόμου, Αικατερίνα Γ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16684

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16684