Επιδοτήσεις και επενδυτική δραστηριότητα σε επιχειρηματικό και εθνικό επίπεδο: θεωρητική και πρακτική διερεύνηση στα πλαίσια της διεθνούς και της ελληνικής πραγματικότητας.

Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Άλλοι συγγραφείς: Σάρρου, Θέμις
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16686

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16686