Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συγκριτική μελέτη.

Βιβλιογραφία: σ. 1106-1109.

Πρώτος συγγραφέας: Πρωτόγερος, Νικόλαος
Άλλοι συγγραφείς: Ταχυνάκης, Παναγιώτης, Γκίνογλου, Δημήτρης, Ρίγγας, Μιχάλης
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16706

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16706