Η χρηματοοικονομική διαχείριση του ιερού του Απόλλωνα στη Δήλο.

Βιβλιογραφία: σ. 1126-1127.

Πρώτος συγγραφέας: Ρήγας, Κώστας Α.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16707

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16707