Η χρήση σιγμοειδών συναρτήσεων για τεχνολογικές προβλέψεις: μια εφαρμογή στα ποσοστά διείσδυσης της έγχρωμης τηλεόρασης.

Βιβλιογραφία: σ. 1412.

Πρώτος συγγραφέας: Χριστοδούλου, Πέτρος Θ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16786

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16786